V rámci  vzdělávacího kurzů si rodiče s dětmi mohou vyzkoušet individuální i frontální formy řízené činnosti přibližně tak, jak budou zažívat děti v dětských skupinách nebo v mateřských školách. Tento vzdělávácí kurz doporučujeme pro děti před nástupem do dětských skupin nebo mateřských škol jako formu adaptace za přítomnosti rodiče. Pomůže to dítěti se v novém prostředí orientovat a pak může vlastní adaptaci bez rodiče mnohem snadněji a rychleji zvládnou.

Jednotlivé lekce jsou 75 -90 min. a mají několik  bloků.

Prvním blok- 20 -25 min. se u dětí zaměřujeme na soustředěnou pozornost při práci na koberečku nebo u stolečku, přiměřeně věku a schopnostem tak aby se mohly děti vyvíjet podle svých možností a schopností. Rodiče se v rámci těchto lekcí dozvídají o typologii jednotlivých osobností, o tom, jak jednotlivým typům dětí přistupovat, co mohou očekávat a jak děti vést bez srovnávání s ostatními vrstevníky. Tyto informace pomáhají lépe se orientovat ve výchovné problematice.

Druhý blok - se zaměřuje na hudebně pohybové části s říkankami a písničkami, také při hře na Orffové nástroje v rámci logopedické prevence.

Třetí blok  - se zaměřuje na  rozvoj psychomotorického vývoje dítěte  v rámci cvičení na nářadí a tzv. „akrobatického“ cvičení pro rozvoj obratnosti celého těla. Tyto tělovýchovné aktivity v raném období dítěte se zapisují do svalové paměti a napomáhají v dalším období zvládat děti samostatně náročnější cviky bez strachu a uvolněně

Další důležitou a zároveň velmi oblíbenou činností s dětmi jsou první výtvarné krůčky a​ stolování, kde se děti učí držet lžičku, mají společný rituál, učí se trpělivosti.   

Prostor je také pro časté otázky rodičů týkající se výchovy dětí.

 

Hrazeno z dotace Statutárního města Přerova, dotace Olomouckého kraje, dotace MPSV.

                          

Fotogalerie

« Zpět na seznam kroužků

Informace

Adresa

Želatovská 12, Přerov 75002

Pro školní rok 2022/23 je kapacita vzdělávacího kurzu naplněna.

Cena:
1 300 Kč / 10 lekcí

1 100 Kč pro členy Klubu za  10 lekcí

Od – Do:
05. 10. 2022 – 06/2023

Den:
středa

Čas:
10:00 – 11:15 hod.

Pro koho:
děti 2 – 3 let

Lektor:

Mgr. Ivana Čagánková

Kontakt:
+ 420 777 821 943

Přihlášení do kroužku zde: