Sociálně právní ochrana dětí

Sociálně právní ochrana dětí

Realizujeme intervence v rodinách ohrožených sociálním vyloučením.

Komu se nelení, tomu se zelení!

Komu se nelení, tomu se zelení!

Projekt je určený na podporu začlenění osob ohrožených dlouhodobou nezaměstnaností na trh práce.