Sociálně právní ochrana dětí

Sociálně právní ochrana dětí

Realizujeme intervence v rodinách ohrožených sociálním vyloučením.