AJORODINKA mateřská škola, o. p. s. vznikla v roce 2014, kdy jsme cítili potřebu ze strany našich rodičů (rodičů dětí navštěvujících kroužky sesterské organizace Duha Klub Rodinka) vrátit se do práce a zabezpečit hlídání pro své děti. S motem: „flexibilní vůči rodičům a individuální k dětem“ vznikla nejprve miniškolka pro 6 dětí na ulici Želatovská 12, která se později transformovala na dětskou skupinu pro 10 dětí s názvem Šťastné dítě, šťastná rodina( návazný projekt Dětská skupina RODINKA).

Postupem času poptávka po našich službách začala převyšovat kapacitu dětské skupiny, což nás vedlo k tomu založit v Přerově druhou dětskou skupinu. Po dlouhém hledání vhodných prostor a náročné rekonstrukci se tak 1. 4. 2018 otevřela za obchodní Galerií Přerov Dětská skupina JASÍNKA, která slouží dětem od 4 do 7 let věku.

Rok 2018 byl pro AJORODINKU náročný, protože Jasínka nebyla jediná, která se tento rok „narodila“. 1. 5. 2018 jsme otevřeli v Šumperku Dětskou skupinu PALOUČEK a 1. 9. 2018 v Olomouci Dětskou skupinu ČTYŘLÍSTEK.

Všechny dětské skupiny jsou financované prostřednictvím operačního programu zaměstnanost. Spolupráce s Duha Klub Rodinka otevřením dětských skupin v Přerově však neskončila. Děti mohou po skončení provozní doby dětské skupiny navštěvovat (ať již samy nebo s rodiči ) zájmové kroužky, popřípadě se rodiče mohou účastnit vzdělávacích workshopů a projektů např. (Projekt Komu se nelení, tomu se zelení!).