• Dětská skupina Jasínka je alternativní službou péče o děti od 3 let do 6 let           
 • Nachází se v nově zrekonstruovaných prostorách na ulici Jasínkova 4, Přerov (za obchodním centrem Galerie)
 • Kapacita je 12 míst pro děti, o které v jednom čase pečují nejméně  2 kvalifikované, pečující osoby .

Našim cílem je :

 • Individuální přístup dle potřeb dítěte
 • Máme rádi montessori. Montessori pedagogiku můžeme nabídnout nejen našim nejmenším, ale i rodičům
 • Vzdělávání reálným prožitkem – nejlepší cesta k učení je prožitkem
 • Anglický jazyk hravou formou
 • Příprava na školu – stimulační program „Maxík“
 • Prostorný dvůr a vlastní zahradu s certifikovanými hracími prvky odpovídající nárokům a potřebám předškolního dítěte
 • Pobyt na čerstvém vzduchu za každého počasí
 • Pěstujeme vlastní bylinky, zeleninu a ovoce spolu s dětmi
 • Domácí strava ze zdravých a čerstvých surovin připravovaná ve vlastní, moderní kuchyni. Není výjimkou příprava bezlepkové diety)
 • Provozní doba od 6:30  do 16:00  (po dohodě do 18 hod za příplatek 100,-/započatou hodinu)
 • Nepřetržitý provoz po celý rok, vyjma sanitárních týdnů
 • Uplatnění školkovného v daňovém přiznání
 • Sourozenecká sleva

 Proč právě naše DS?

 •   Individuální přístup nejen k dětem, ale i k rodičům                                                  
 •   Připravené prostředí
 •   Při výchovné a vzdělávací činnosti využíváme prvky montessori pedagogiky                        
 •   Malý kolektiv
 •   Vědomý přístup  k péči a výchově 

 

 

  

 


Jak postupovat?

Informujte se telefonicky u vedoucí dětské skupiny, zda dětská skupina přijímá nové děti, a to v průběhu celého roku (není vázáno na začátek školního roku). Se všemi si rádi domluvíme osobní schůzku, kdy si prohlédnete naše prostory a zároveň Vám předáme veškeré informace k přijetí i pobytu Vašeho dítěte, zodpovíme praktické dotazy. Pokud se dohodneme na přijetí, budeme od Vás potřebovat vyplněnou přihlášku, jejíž součástí je potvrzení od dětského lékaře (nemělo by být starší než 3 měsíce před plánovaným nástupem dítěte) včetně podpisů.

Úhrada za službu:

Výše školkovného při pravidelné celotýdenní docházce: 

 • 3 500  Kč celodenní docházka, stravné 70 Kč na den
 • 3 000  Kč dopolední docházka, stravné 55 Kč na den

Paušální poplatek se hradí bez ohledu na docházku dítěte a je nevratný. Pokud se rodič/zákonný zástupce rozhodne zrušit docházku dítěte, musí tak učinit písemně u vedoucí  DS  a  to 15 dní předem, pak nebude od dalšího kalendářního měsíce paušální poplatek po rodiči/zákonném zástupci vyžadován. Poplatek za celodenní stravu činí 70,- Kč, hradí se předem a zúčtovává se podle počtu dní skutečného pobytu dítěte v zařízení. Nutno omlouvat dítě minimálně jeden  den  předem.

Úplný ceník naleznete  zde:   


 Náš tým


Martina Javoříková

Pracuje v Dětské skupině JASÍNKA jako a vedoucí

Vzdělání:

 • Střední pedagogická škola v Přerově,
 • obor předškolní a mimoškolní pedagogika
 • Střední škola chemickotechnologická v Olomouci

Profesní kvalifikace a akreditované kurzy:

 • Kurz chůvy do zahájení školní docházky
 • Kurz Montessori pro děti od 0-3 let a 3 -6 let
 • Kurz Maxík – stimulační program pro předškoláky a děti s odloženou školní docházkou
 • Kurz všestraného rozvoje dítěte.

Moje cesta a moje záliby:

Již odmala jsem chtěla pracovat s malými dětmi. Volba střední školy farmaceutické byla volbou spíš rodičů než moje. I tak ale nelituji.

Získané znalosti v oblasti chemie využívám při práci s dětmi v kroužku Malého badatele.

Pracovní cestu k dětem jsem začala objevovat až při výchově vlastních děti. Začala jsem se seznamovat s principy Montessori a cítila jsem, že mám co nabídnout i dalším, nejen svým čtyřem synům. Proto jsem nejprve doplňovala své vzdělání různými rekvalifikačními kurzy, až jsem absolvovala druhou maturitní zkoušku. Tentokrát již tu správnou - Střední školu pedagogickou - obor předškolní a mimoškolní pedagogika. Ráda zodpovídám zvídavé dětské dotazy, nabízím nový pohled, jak se dají některé věci dělat jinak než dosud. Zkouším s dětmi nejen různé výtvarné techniky, ale i v přírodě a dokážeme vidět věci, které jiní nevidí. Odměnou jsou dětské úsměvy, jejich rozzářené oči a odpolední chuť zůstat ještě ve školce, i když ho už čekají rodiče za dveřmi.


Mgr. Hana Čagánková

Pracuje v Dětské skupině JASÍNKA lektorka angličtiny a hudební výchovy

 

Vzdělání:

·        Magisterský titul, obor Primární pedagogika a angličtina (UP v Olomouci, 2011)

·        Diplomová práce na téma školní zralost

·        Diplomovaný Montessori pedagog  (Montesorri ČR, 2012)

·        Certifikovaný lektor MASÁŽÍ DO ŠKOL PRO DĚTI OD 4 LET (MISP, 2012)

·        2 cykly hry na housle na ZUŠ (Přerov, 2005)

·        3 roky život v Anglii (2014 – 2017)

Moje jméno je mezi dětmi teta Hanka. Jsem ráda, že mohu být i po zhruba 20 letech pořád součástí kolektivu, který je nejen (v současnosti) okolo DS Jasínky, ale celé Rodinky jako organizace. Od svých 13 let mám díky své mamince, zakladatelce celého projektu Mgr. Ivaně Čagánkové, možnost pracovat s dětmi různých věkových kategorií. Prošla jsem si hlídáním dětí, přes pravidelné vedení cvičení pro maminky s dětmi 1-3 roky, kurzů plavání pro děti, tábory s angličtinou

 

 


Ing. Anetta Pantělejevová

Pracuje v Dětské skupině JASÍNKA jako pečující osoba – chůva

Vzdělání:

 • VŠST Liberec, odbor oděvnictví
 • TUL Liberec – doplňující pedagogické studium

 

Profesní kvalifikace a akreditované kurzy:

 • Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky
 • Maxík – stimulační program pro předškoláky a děti s odloženou školní docházkou
 • Základy Montessori pedagogiky 3-6

Moje cesta a moje záliby:

Celý svůj život mám blízko ke kreativnímu tvoření. Ráda zkouším nové výtvarné a rukodělné techniky a posledních deset let své poznatky s nadšením sdílím jako lektorka na různých kurzech a tvořivých dílnách. Ze začátku to byly kurzy pro dospělé a postupně jsem se propracovávala přes kurzy šití a drátkování pro 1. stupeň ZŠ až k dětem předškolního věku.

Za významný mezník svého života považuji setkání s Montessori pedagogikou. Krédo „ Pomoz mi, abych to dokázal sám“ se mnou velmi rezonuje. O to stejné mi šlo vždy i v mých kurzech – předat lidem novou rukodělnou dovednost a podpořit jejich vlastní originalitu. A proč práce s dětmi? Protože mě naplňuje radostí a pocitem smysluplnosti. Ráda budu průvodkyní dětí na cestě jejich seberozvoje v duchu Montessori.

 


Radka Sedláková

Pracuje v Dětské skupině JASÍNKA jako pečující osoba, hospodářka

Vzdělání:

 • OA všeob .ekonomika

Profesní kvalifikace a akreditované kurzy:

 • Osvědčení pečovatelka v sociální oblasti

Moje cesta a moje záliby:

Mým hlavním posláním v Dětské skupině je práce hospodářky. Zajišťuji zdravou a chutnou stravu z čerstvých potravin. Do přípravy svačinek se zapojují i děti. Úspěšně jsem absolvovala kurz pečovatelky, takže jsem dle potřeby zároveň i kvalifikovanou podporou pedagogického týmu. Také ráda vymýšlím a vyrábím Montessori pomůcky.


Eva Čížková

Pracuje v Dětské skupině JASÍNKA jako pečující osoba – chůva

Vzdělání:

 • Středoškolské

Profesní kvalifikace a akreditované kurzy:.

 • Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky

Moje cesta a moje záliby:

Děti jsou tím největším darem v životě a já jim chci tu cestu, kdy musí být chvilku bez rodičů co nejvíce zpříjemnit. Snažím se pro ně být hodnou tetou, na kterou se budou vždy těšit - stejně jako já na ně. Jsem kreativní, v odpoledních hodinách zajišťuji tvoření, uspávám děti při pohádce, chodím na zahradu i vycházky.


Žahourek Jiří

Pracuje v Dětské skupině JASÍNKA jako údržbář, pečující osoba

Vzdělání:

 • OU automechanik

Profesní kvalifikace a akreditované kurzy:

 • Osvědčení Pracovník v sociálních službách

Moje cesta a moje záliby:

V Dětské skupině Jasínka zajišťuji údržbu a úklid, s dětmi se věnuji praktickým činnostem na zahradě. Učím je pracovat se dřevem, barvami, vzít do ruky motyčku, hrabě i koště. Děti mě vidí řezat, brousit, vrtat i šroubovat a to je zajímá. Udržuji pořádek na zahradě, starám se o rostlinky i hrací prvky. Rád s dětmi tvořím, vydlabu dýni i vymaluji nějaký obrázek. Snažím se zachytit dětskou radost na objektiv fotoaparátu.


Monika Tyllová

Pracuje v Dětské skupině JASÍNKA jako kuchařka

Vzdělání:

 • SPgŠ – obor vychovatelství (3 roky)

Profesní kvalifikace a akreditované kurzy:

 • Respektovat a být respektován
 • Osobnost dítěte – Montessori pedagogika v praxi
 • Rekvalifikační kurz Kuchař - číšník

Moje cesta a moje záliby:

Ráda vařím zdravou pestrou a chutnou stravu. Připravuji s dětmi svačiny a učím je praktickému životu s reálnými předměty.

Reference


Radim Trnčák -Hravá angličtina DS JASÍNKA

V Přerově 26.3.2021

Ellinka byla na video lekci angličtiny moc nadšená, já si tu chvilku taky užil. Už aby byla školka zase otevřená. Ellince se tam moc libí... a vy se o děti úžasně staráte tohle není práce, ale posláni. Máme s manželkou jen slova chvály, angličtina je takový příjemný bonus, když jsme doma... snad bude brzy příznivější situace a děti si vše vynahradí. 

 


DS JASÍNKA - paní Michaela Charamzová 20.4.2021

Zpráva: Jasínku doporučujeme na 100%. Syn chodí do Jasínky již třetím rokem a je tam šťastný a chodí tam velmi rád. Ve školce vládne vždy dobrá nálada a nadšení, ale taky ochota vyjít vstříc, spolupracovat, vnímat děti jako individuality, které mají různé potřeby. Všechny tety odvádí skvělou práci a já jsem moc vděčná za šťastné a spokojené dítě. 


DS JASÍNKA - 23. 4. 2021 napsal uživatel Katerina Bartkova

Můj první syn Jakub chodi  do  dětské skupinky Jasinka od otevřeni .Je tam velmi spokojený,spoustu věci se naučil.Jsou tam užasné tety které rady poradi pomůžou jsou jako babičky bo maminky.Je tam takový domaci kolektiv děti si sami připravuji různé pokrmy syn to tam miluje.Můj druhý syn je mladši chodi do dětské skupinky rodinka také to tam má moc rád moc se tam těši .Jsem ráda že jsou tyto skupinky v Přerově.


Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Reg. Číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0016167
Období realizace: 1. 4. 2020 – 31. 3. 2022

Příjemce podpory: AJORODINKA mateřská škola, o. p. s.

 

 JASÍNKA