Vítejte na stránkách „RODINKY“

Jmenuji se Ivana Čagánková, jsem zakladatelkou a výkonnou ředitelkou.  Dovolte, abych Vám naši organizaci, jejíž založení úzce souvisí s narozením nejmladší dcery, blíže představila. 

V tom období jsme se začali setkávat se skupinkou přátel, kteří měli děti ve stejném věku, podobné názory na výchovu a zájem o aktivní trávení volného času spolu s dětmi. Pronajímali jsme si tělocvičnu, bazének, organizovali jsme společné akce jako plavání, lyžování, výlety do přírody, víkendové a týdenní pobyty, vzdělávací přednášky a další aktivity. V roce 2003 jsme založili oficiální neziskovou organizaci Duha Klub Rodinka.

Proč právě Rodinka?

Doma jsme si sedli společně se staršími dětmi a každý předložil svůj nákres a návrh na název. Vyhrál návrh manžela, který řekl, že když chceme dělat programy pro rodiny, tak ať se jmenujeme Rodinka. Návrh byl (jednohlasně) přijat.

Děti rostly, a když nastal pro maminky čas vrátit se zpět do práce, obrátili se na mě rodiče s prosbou zřídit pro jejich děti miniškolku. Netušili, že tato výzva znamenala pro mne splnění dětského snu, a to – být učitelkou v mateřské školce. Požádala jsem město o vhodné prostory, opustila jsem místo učitelky na střední pedagogické škole a v roce 2007 založila školičku s názvem AJO Rodinka.

K organizování volnočasových aktivit pro rodiče s dětmi přibyla organizace a zabezpečení každodenního chodu alternativní miniškolky. Tomu bylo potřeba přizpůsobit, upravit a vybavit prostory na Želatovské ulici. Postupně, jak jsme se rozrůstali, vznikla pracovní místa pro další tety a kuchařku, protože sami také připravujeme zdravé jídlo pro děti.

V roce 2016 došlo k transformaci miniškolky na dětskou skupinu pro 10 dětí, která je registrovaná pod Ministerstvem školství a sociálních věcí a podporovaná Evropskou unií.

Manžel i děti mi po celý čas pomáhají.  Děti se od počátku zapojovaly do činnosti ve školičce, vedly kroužky a naše nejmladší dcera, která v současnosti studuje na vysoké škole pedagogické, často v Rodince působí jako lektorka a pomocná pečující osoba. Starší dcera vede kroužek angličtiny pro děti.

V roce 2018 jsme otevřeli tři nové dětské skupiny –  V Přerově Dětská skupina JASÍNKA, v Šumperku Dětská skupina PALOUČEK a v Olomouci Dětská skupina ČTYŘLÍSTEK. Kromě vedení dětských skupinek, cvičení pro maminky s dětmi, organizování dětských kroužků a různých volnočasových aktivit pro širší veřejnost, nabízíme i hlídání dětí v domácnosti, rekvalifikační kurzy pro maminky ve spolupráci s Hospodářskou komorou a další vzdělávání v oblasti rodičovství.

Naše nabídka je široká a zajímavá. Věříme, že Vás oslovila a brzy se uvidíme na některé z akcí nebo přímo v dětské skupince.    

 

                                                                                     

 

                                                                        
                                                                                                         
 Ivana Čagánková