Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0016481
Období realizace: 1. 7. 2020 – 30. 6. 2022

Cílem projektu je rozšíření služeb péče o dítě v místě realizace a zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost žen (mužů) s dětmi.
Příjemce podpory: AJORODINKA mateřská škola, o. p. s.


Nabízíme Vám:

 • Dětská skupina Čtyřlístek je zařízení rodinného typu s jednou věkově smíšenou třídou, naplněnou do maximálního počtu 12 dětí v daný den.
 • Nachází se v nově zrekonstruovaných prostorách na adrese Florykova 556, Olomouc (areál rodinného zábavního parku Krokodýlek). Prostory jsou přizpůsobeny požadavkům pro provoz dětské skupiny. Velkou výhodou je úzká spolupráce se zábavním parkem Krokodýlek, jehož prostory můžeme využívat pro pohybové aktivity našich dětí
 • Kapacita je 12 míst pro děti, o které v jednom čase pečují nejméně  2 kvalifikované, pečující osoby .

Našim cílem je:

 • Individuální přístup dle potřeb dítěte, úzká spolupráce s rodinou a respektování osobnosti dítěte            
 • Vytváření  základních předpokladů pro pokračování ve vzdělávání
 • Plán výchovy a péče vychází především z filozofie Montessori a z programu „ Respektovat a být respektován“
 • Základními stavebními kameny výchovy je koncepce Montessori pedagogiky uplatňované v pěti základních oblastech  praktický život, smyslová výchova, mateřský jazyk, kultura, matematika
 • Podporu k rozvoji osobnosti dítěte
 • Podílet se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji
 • Podílet se na osvojování základních pravidel chování dítětem
 • Podporu k  získávání základních životních hodnot a mezilidských vztahů dítěte

Proč právě naše DS?

 • Individuální přístup nejen k dětem, ale i k rodičům
 • Zaměřujeme se zejména na rodiny, jejichž děti velmi těžce nesou odloučení, děti se sklony hypersenzitivitě, nadané děti se s vyššími nároky na stimulace a připravené prostředí.
 • Heterogenní uspořádání ve třídě zajistí zdravou socializaci. Vzájemné předávání zkušeností, spolupráce a pomoc mezi dětmi pod heslem „Děti učí děti“
 • Příprava na školu – stimulační program „Maxík“, Masáže do škol, Lali joga, projekt „Rok rovných zad.“, Křeslo pro hosta, Veselé pískání –zdravé dýchání Logohrátky s Povídálkem
 • Pobyt na čerstvém vzduchu za každého počasí, 1x týdně pravidelné výpravy za poznáním, rodinné setkání a čtyřlístkové rituály
 • Provozní doba od 7:00  do 16:00 hod.
 • Uplatnění školkovného v daňovém přiznání
 • Připravené prostředí
 • Při výchovné a vzdělávací činnosti využíváme prvky montessori pedagogiky
 • Malý kolektiv
 • Vědomý přístup  k péči a výchově

Jak postupovat?

Informujte se telefonicky u vedoucí dětské skupiny, zda dětská skupina přijímá nové děti, a to v průběhu celého roku (není vázáno na začátek školního roku). Se všemi si rádi domluvíme osobní schůzku, kdy si prohlédnete naše prostory a zároveň Vám předáme veškeré informace k přijetí i pobytu Vašeho dítěte, zodpovíme praktické dotazy. Pokud se dohodneme na přijetí, budeme od Vás potřebovat vyplněnou přihlášku, jejíž součástí je potvrzení od dětského lékaře (nemělo by být starší než 3 měsíce před plánovaným nástupem dítěte) včetně podpisů.

Úhrada za službu:

Úplný ceník naleznete  zde:

Úplný ceník platny od 1.4.2022 naleznete zde:

Paušální poplatek se hradí bez ohledu na docházku dítěte a je nevratný.

Pokud se rodič/zákonný zástupce rozhodne zrušit docházku dítěte, musí tak učinit písemně u vedoucí DS, a to 15 dní předem, pak nebude od dalšího kalendářního měsíce paušální poplatek po rodiči/zákonném zástupci vyžadován.

Poplatek za celodenní stravu činí 90 Kč, hradí se předem a zúčtovává se podle počtu dní skutečného pobytu dítěte v zařízení. Nutno omlouvat dítě minimálně jeden den předem.

Obědy odebíráme z Vegamenu , kteří zajišťují zdravou a vyváženou stravu.


 

Náš tým


Mgr. Pavlína Jandová

Pracuje v Dětské skupině ČTYŘLÍSTEK  jako vedoucí

Vzdělání:

 • UP  Olomouc- učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů- tělesná výchova- biologie

Odborná způsobilost:

 • Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky
 • Český národní diplom Montessori pro práci s dětmi ve věku 3-9 let
 • Vzdělávací akreditovaný kurz ,, Osobnost dítěte – Montessori pedagogika v praxi
 • Certifikovaný kurz holistického vzdělávání z oblasti Montessori filosofie
 • Vzdělávací kurz ,, Respektovat a být respektován“
 • Vzdělávací program ,, Jak připravit dítě na přechod do základní školy
 • Vzdělávací program s akreditací ,, Primární logopedická prevence ( logopedický asistent)
 • Studium k prohlubování odborné kvalifikace ,, Sfumato( Splývavé čtení) aneb Čtení pro všechny děti
 • Akreditovaný kurz ,, Maxík“-  stimulační program pro předškoláky a děti s odloženou docházkou.
 • Vzdělávací program ,, Metoda dobrého startu“

Moje cesta a moje záliby:

Práce s dětmi se mi stala celoživotním posláním a náplní života, na které se učím poznávat sama sebe přes děti, které vnímám postupem času jako své učitele.

Moje cesta začala s narozením první dcery, která otevřela velký zájem o práci s malými dětmi.

Život se mi v jednom okamžiku změnil a já jsem otočila svůj záměr stát se středoškolskou profesorkou na touhu být s dětmi předškolního věku.

Po této cestě kráčím téměř tři desetiletí a pořád objevuji nové možnosti a výzvy.

Prošla jsem si fází mateřství, období nadšené cvičitelky v sokole, budovatelky Studia Čtyřlístek pro rodiče a děti.

Velký zlom nastal objevením Montessori filosofie, získání Národního diplomu a založení Rodinné školky s prvky Montessori. 

Svou práci vnímám jako poslání a snažím se především o vytvoření rodinné atmosféry, bezpečného zázemí a láskyplného prostředí pro všechny naše děti i jejich rodiče a také pro náš úžasný pracovní kolektiv.

                 

 


Mgr. Hana Čagánková

Pracuje v Dětské skupině ČTYŘLÍSTEK lektorka angličtiny a hudební výchovy

 

Vzdělání:

·        Magisterský titul, obor Primární pedagogika a angličtina (UP v Olomouci, 2011)

·        Diplomová práce na téma školní zralost

·        Diplomovaný Montessori pedagog  (Montesorri ČR, 2012)

·        Certifikovaný lektor MASÁŽÍ DO ŠKOL PRO DĚTI OD 4 LET (MISP, 2012)

·        2 cykly hry na housle na ZUŠ (Přerov, 2005)

·        3 roky život v Anglii (2014 – 2017)

Moje jméno je mezi dětmi teta Hanka. Jsem ráda, že mohu být i po zhruba 20 letech pořád součástí kolektivu, který je nejen (v současnosti) okolo DS Jasínky, ale celé Rodinky jako organizace. Od svých 13 let mám díky své mamince, zakladatelce celého projektu Mgr. Ivaně Čagánkové, možnost pracovat s dětmi různých věkových kategorií. Prošla jsem si hlídáním dětí, přes pravidelné vedení cvičení pro maminky s dětmi 1-3 roky, kurzů plavání pro děti, tábory s angličtinou

 

 


Jarmila Chorvátová

Pracuje v Dětské skupině  ČTYŘLÍSTEK jako pečující osoba

Odborná způsobilost:

 • Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky

Moje cesta a moje záliby:

Děti jsem měla vždy ráda a díky práci v dětské skupině můžu naplňovat svůj přirozený potenciál a lásku k dětem.

Při práci uplatňuji především svou velkou trpělivost a laskavost, zejména s nejmenšími dětmi v procesu adaptace.

Ráda kreslím, peču a pracuji na zahrádce. Také se ráda věnuji toulkám přírodou,  ráda objevuji krásy zapomenutých koutů a s nadšením se oddávám koupání v přírodních jezerech a rybnících. Miluji tanec a hudbu.

V práci s dětmi ráda  vyrábím, kreslím,  peču,  tancuji a moc ráda si s dětmi povídám  a vyprávím jim o svých zkušenostech.

 


Hana Kolesárová

Pracuje v Dětské skupině ČTYŘLÍSTEK  jako chůva

Odborná způsobilost:

 • Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky
 • kurz ovládání PC
 • znalost cizích jazyků AJ,  RJ

Moje cesta a moje záliby

Moje cesta práce s dětmi začala již v mém vlastním dětství, kdy jsem se velmi ráda starala o mladší sourozence, bratrance a sestřenice.

Mezi moje záliby patří: cestování, četba, sport, alternativní medicína, zahrádka, hudba, procházky přírodou, tanec, poznávání nových věcí, meditace a rozjímání.

Moje práce s dětmi.

Práce s dětmi mě naplňuje a dává hlubší smysl mému životu. S dětmi ráda zpívám, povídám si a čtu příběhy a pohádky. Miluji situační hry s dětmi a možnost provázet je při osvojování praktických dovedností a poznatků pro život.   

 


Jarmila Kozáčková

Pracuje v Dětské skupině ČTYŘLÍSTEK jako provozní pracovník, chůva

 

Vzdělání:

SPŠ stavební s maturitou -  obor pozemní stavitelství 

SPgŠ – obor předškolní a mimoškolní pedagogika

 

Profesní kvalifikace a akreditované kurzy:

Chůva a zdravotník

Kurz Montessori

 

Moje cesta a moje záliby:

Hodně čtu a vzděláváním se ve všech oblastech, které souvisejí s dětmi.

Hrají na klavír a trochu na flétnu.

Jsem vynikající řidič, mám zkušenost i s malými nakládačky.


 

ČTYŘLÍSTEK