Nabízíme Vám:

 •  Dětská skupina Rodinka je alternativní službou péče pro děti od 1,5 let do 4 let                                                          
 •  Nacházíme se  v zrekonstruovaných nebytových prostorech na ulici   Želatovská 12, Přerově
 • Kapacita je 10 míst pro děti, o které v jednom čase pečují nejméně  2 kvalifikované, pečující osoby .  

   


Našim cílem je:

 • Vedení k samostatnosti, osvojení návyků v oblasti osobní hygieny a sebeobsluhy                                                   
 • Podporu tělesného rozvoje a koordinace pohybů
 • Podpora rodičům s pozvolným návratem do práce
 • Vytváření pocitu bezpečí a důvěry
 • Podporu sociálního chování a kamarádských vztahů, seznamování s jednoduchými pravidly společenského chování
 • Rozvíjení představivost a fantazie
 • Rozvoj komunikačních dovedností
 • Rozvoj jemné motoriky a podpora výtvarných dovedností

 

 


Proč právě naše DS?

 • Individuální přístup vycházející z potřeb dítěte, spolupráce s rodiči
 • Inspirujeme se alternativním školství Marie Montessori a při práci s dětmi využíváme její postupy, metody, techniky,    „ Pomoz mi, abych to zvládl sám“
 • Používáme speciální Montessori pomůcky,  které podporují fantazii, tvořivost a hravost dítěte
 • Malý kolektiv
 • Vědomý přístup k péči a výchově
 • Podáváme domácí stravu připravenou z čerstvých surovin ve vlastní moderní kuchyni. Není výjimkou příprava bezlepkové stravy
 • Provozní doba od 6:30  do 16:00  (po dohodě do 18 hod za příplatek 100,-/ za započatou hodinu)
 • Nepřetržitý provoz po celý rok, vyjma sanitárních týdnů
 • Uplatnění školkovného v daňovém přiznání
 • Sourozenecká sleva

Jak postupovat?

Informujte se telefonicky u vedoucí dětské skupiny, zda dětská skupina přijímá nové děti, a to v průběhu celého roku (není vázáno na začátek školního roku). Se všemi si rádi domluvíme osobní schůzku, kdy si prohlédnete naše prostory a zároveň Vám předáme veškeré informace k přijetí i pobytu Vašeho dítěte, zodpovíme praktické dotazy. Pokud se dohodneme na přijetí, budeme od Vás potřebovat vyplněnou přihlášku, jejíž součástí je potvrzení od dětského lékaře (nemělo by být starší než 3 měsíce před plánovaným nástupem dítěte).


Úhrada za službu:

Výše školkovného při pravidelné celotýdenní docházce

 • 3 500  Kč celodenní docházka, stravné 70 Kč na den
 • 3 000  Kč dopolední docházka, stravné 55 Kč na den

Paušální poplatek se hradí bez ohledu na docházku dítěte a je nevratný. Pokud se rodič/zákonný zástupce rozhodne zrušit docházku dítěte, musí tak učinit písemně u vedoucí DS, a to 15 dní předem, pak nebude od dalšího kalendářního měsíce paušální poplatek po rodiči/zákonném zástupci vyžadován.

Poplatek za celodenní stravu činí 70,- Kč, hradí se předem a zúčtovává se podle počtu dní skutečného pobytu dítěte v zařízení. Nutno omlouvat dítě minimálně jeden den předem.

Úplný ceník naleznete  zde: 

 


 


Náš tým

Eva Buchtíková

Pracuje v Dětské skupině RODINKA jako a vedoucí

Vzdělání:

 • Střední odborné vzdělání

Profesní kvalifikace a akreditované kurzy:

 • Osvědčení chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky

Jsem teta Eva a v Rodince pracuji jako vedoucí dětské skupiny. Nejsem však žádný nováček, předtím jsem v této dětské skupině pracovala osm let na pozici chůvy a rovněž mám dlouholeté zkušenosti z jeslí. Mou velkou vášní je činnost v rámci výtvarné výchovy, výzdoba školky a také zkoušení nových výtvarných metod a technik. Každý výtvor dětí je pro mě radostí a proto se snažím rozvíjet jejich tvořivost, kreativitu a fantazii.


Vladimíra Grohmannová

Pracuje v Dětské skupině RODINKA jako asistentka vedoucí, chůva

Vzdělání:

 • Střední odborné vzdělání

Profesní kvalifikace a akreditované kurzy:

 • Osvědčení chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky

Jsem teta Vlaďka a v Rodince pracuji již dva roky jako chůva, od letošního roku jsem zároveň i asistentkou vedoucí dětské skupiny.  Práce s dětmi mě naplňuje, rozvíjím je v oblasti motoriky, rádi hrajeme společně hry, učíme se básničky a zpíváme písničky.  Pobyt venku si zpestřujeme návštěvou přilehlých hřišť i vycházkami do parku. Běh, poskoky, lezení či plazení, zvládneme cokoliv.


Terezie Zámorská

Pracuje v Dětské skupině RODINKA jako pečující osoba – chůva

Vzdělání:

 • Střední pedagogické vzdělání zakončené maturitní zkouškou
 • Prezenční studium Sociální pedagogika na VŠ UPOL

Já jsem teta Terka. Díky studiu na střední škole pedagogické jsem se dostala do společnosti Duha Klub Rodinka, kde jsem nejprve pracovala jako teta na příležitostné hlídání a později jako asistentka lektrora, lektor zájmových kroužků. O prázdninách jsem zde vedla příměstské tábory - sportovní, anglický či badatele. Nyní pracuji v dětské skupině Rodinka jako pečující osoba - chůva a mou specializací je hudební a dramatická výchova. Ráda zkouším nové a zajímavé věci, děti rozvíjím nejen v této oblasti, ale také v rámci logopedie a výchovné prevence.


Libuše Kubisová

Pracuje v Dětské skupině RODINKA jako školnice, kuchařka

Vzdělání:

 • Středoškolské vzdělání

Jsem teta Liba a mým hlavním posláním v dětské skupině je práce kuchařky. Připravuji zdravou a chutnou stravu z čerstvých surovin. Ráda chystám zdravé svačinky, výživné obědy, zařazuji do jídelníčku bezlepková jídla. Mou vášní je pečení, kterému jsem se věnovala již dříve jako vyučená cukrářka. V rámci praktického života mi děti pomáhají s přípravou, podáváním stravy a následným úklidem. 


Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Reg. Číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0016473
Období realizace: 1. 7. 2020 – 30. 6. 2022
Příjemce podpory: AJORODINKA mateřská škola, o. p. s.

RODINKA