Nabízíme Vám:

 • Dětská skupina PALOUČEK  je alternativní službou péče o předškolní děti od 1,5 roku věku do 6 let
 •  Nachází se v nově zrekonstruovaných prostorách na ulici Gagarinova 12 v Šumperku
 •  Kapacita je 12 míst pro děti, o které v jednom čase pečují nejméně  2 kvalifikované, pečující osoby .
 •  Domácí strava připravovaná ze zdravých a čerstvých surovin ve vlastní moderní kuchyni je velkou předností naší DS (není výjimkou příprava bezlepkové či bezlaktózové diety)

Naším cílem je:                                                                                                                                        

 • Rozvíjet děti všestrannými výtvarnými, pohybovými a hudebními aktivitami, dbát na rozvoj a užívání všech smyslů  
 • Vést děti ke zdravému životnímu stylu
 • Vařit dětem zdravá, chutná jídla z kvalitních, čerstvých surovin
 • Chránit životní prostředí používáním ekologických čisticích prostředků, tříděním odpadů, šetřením energií
 • Učit děti šetrnému a ohleduplnému chování k přírodě, lidem i sobě samým
 • Dopřát dětem dostatek pohybu na čerstvém vzduchu při cestě za poznáním i zábavou

Proč právě naše dětská skupina?

 • Rodinná atmosféra
 • Připravené prostředí
 • Přátelská komunikace
 • Vědomý přístup k péči a výchově

Jak postupovat?

Informujte se telefonicky u vedoucí dětské skupiny, zda dětská skupina přijímá nové děti, a to v průběhu celého roku (není vázáno na začátek školního roku). Se všemi si rádi domluvíme osobní schůzku, kdy si prohlédnete naše prostory a zároveň Vám předáme veškeré informace k přijetí i pobytu Vašeho dítěte, zodpovíme praktické dotazy. Pokud se dohodneme na přijetí, budeme od Vás potřebovat vyplněnou přihlášku, jejíž součástí je potvrzení od dětského lékaře (nemělo by být starší než 3 měsíce před plánovaným nástupem dítěte) včetně podpisů.


Úhrada za službu platná od 1.9.2023:

Pravidelný pobyt:  4 400 Kč  za  1 měsíc

Nepravidelný  pobyt: 440 Kč za den

Sleva pro sourozence 10% na dítě/ měsíc.

Stravné:

Celý den: 80 Kč

Půl den: 65 Kč

 

Náš tým


Bartošová Gabriele

Pracuje jako vedoucí Dětské skupiny PALOUČEK

Vzdělání:

 • Středoškolské vzdělání zakončené maturitní zkouškou

Profesní kvalifikace a akreditované kurzy:

 • Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky
 • kurz Montessori pedagogiky
 • Kurz Maxík – stimulační program pro předškoláky a děti s  odloženou školní docházkou

Teta Gabriela je vedoucí dětské skupiny. Její předností je tak trošku babičkovský přístup k dětem, zároveň koordinuje a plánuje činnosti, které s dětmi provádíme.


Havlasová Irena

Pracuje v Dětské skupině PALOUČEK jako asistent vedoucí

Vzdělání:

 • Středoškolské vzdělání

Profesní kvalifikace a akreditované kurzy:

 • Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky

Teta Irena vede s dětmi kreativní tvoření, plánuje výchovné aktivity, také s láskou provádí nejmladší děti adaptačním procesem


Jecu Pavla

Pracuje v Dětské skupině PALOUČEK jako pomocná pečující osoba

Vzdělání:

 • Středoškolské vzdělání zakončené maturitní zkouškou

Profesní kvalifikace a akreditované kurzy:

 • Osvědčení asistent pedagoga

Teta Pavla pomáhá dětem ve všech aktivitách, kreativních i pohybových, pomáhá dětem se sebeobsluhou.

 


Švábová Dagmar

Pracuje v Dětské skupině PALOUČEK jako pomocná pečující osoba, správce objektu 

Vzdělání:

 • Středoškolské vzdělání

Profesní kvalifikace a akreditované kurzy:

 • Osvědčení asistent pedagoga

Teta Dagmar  je dobrou duší našeho zázemí, připravuje pro děti zdravé a chutné pokrmy, stará se o čistotu a pořádek veškerých prostor naší dětské skupiny.


 

PALOUČEK